Stappenplan om correct en volledig aan te melden

Beste ouder(s),
Beste zorgverlener,

Hieronder vermelden wij alle stappen die dienen ondernomen voor een vlotte, correcte en volledige aanmelding.
 

Nieuwe aanmeldingen voor schooljaar 2024 - 2025:

 • Voorrangsgroepen: maandag 19 februari 2024 tussen 17u30 en 19u00

 • Niet-voorrangsgroepen: maandag 25 maart 2024 tussen 17u30 en 19u00

 • Indien u deze data gemist heeft, kan er opnieuw aangemeld worden vanaf maandag 27 mei 2024 vanaf 10u00

 

 1. U gaat naar de website van De Passer: www.de-passer.be
   

 2. U klikt op de knop ‘AANMELDEN’.

  Indien dit niet lukt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met De Passer op de nummers +32 (0)477 80 38 74 of  +32 (0)477 80 02 58.
  Deze telefoonnummers zijn enkel bereikbaar tijdens de aanmeldingsperiode.
   

 3. U vult uw naam en email-adres in.

  Gelieve een vaak gecontroleerd email-adres te gebruiken. Verdere communicatie over de aanmelding zal via dit opgegeven email-adres gebeuren!
   

 4. Indien u niet over een persoonlijk email-adres beschikt, sturen wij de gegevens omtrent de aanmelding aangetekend naar het adres dat u opgeeft bij de leerling.
   

 5. U vult volgende gegevens in:

  INFORMATIE LEERLING

  • Rijksregisternummer van de leerling (= 11 cijfers, staat op identiteitskaart en begint met omgekeerde geboortedatum)
   Indien u geen Belg bent, vinkt u het vakje ‘Geen Belg’ aan en vult u de geboortedatum in.

  • Naam en voornaam van de leerling.

  • Adres van de leerling.
    

  LEERJAAR + STUDIERICHTING

  • U klikt op het gewenste leerjaar.

  • U krijgt een hele rij studierichtingen te zien. U klikt op de studierichting van uw keuze.

   Verdere info over de verschillende studierichtingen in De Passer vindt u via de website www.onderwijskiezer.be, via de website www.de-passer.be of via uw CLB-medewerker.
    

  INFORMATIE OUDERS / VOOGD

  • Voor gescheiden ouders waarvan één ouder de aanmelding doet: is er goedkeuring van de andere ouder tot keuze voor onze school?' Dit is noodzakelijk om tot een rechtsgeldige inschrijving te komen!

  • Naam en voornaam van ouder / voogd1 Contactgegevens ouder/voogd 1: telefoonnummer.

  • Naam en voornaam van ouder / voogd 2 Contactgegevens ouder / voogd 2: telefoonnummer!
   Opgelet: alle vakjes met een * dienen verplicht ingevuld! Dit kan ook met ‘geen’ of ‘niet van toepassing’.
    

  BEGELEIDING LEERLING

  • In het bezit van verwijsbrief van het huidig CLB naar ‘BUitengewoon Secundair Onderwijs Opleidingsvorm OV 4 met Type 9? (= BuSO De Passer biedt het programma van het ‘gewone’ secundair onderwijs aan, maar dan met autisme-vriendelijke doelstellingen en ondersteuning) Er is een verwijsbrief nodig op de dag van de effectieve inschrijving.
    

 6. U vinkt de bevestiging aan dat u de gegevens correct en waarheidsgetrouw hebt ingevuld.
  Het opzettelijk verstrekken van foutieve gegevens leidt tot het nietig verklaren van de aanmelding en de inschrijving die daaruit volgt!
   

 7. U klikt op ‘Verzenden’.
   

 8. U krijgt een melding dat de aanmelding succesvol werd doorgestuurd.
   

 9. U ontvangt een e-mail naar het e-mail adres van de invuller, met daarin alle gegevens die u op het aanmeldingsdossier heeft ingevuld.

Indien gewenst, kunt u de verstrekte gegevens achteraf ook opvragen in De Passer.
Alle door u verstrekte gegevens worden behandeld in het kader van de onderhavige privacy (AVG) wetgeving.


samen

maatwerk

passie

plus

plezier