Stappenplan om correct en volledig aan te melden

Beste ouder(s),
Beste zorgverlener,

Hieronder vermelden wij alle stappen die dienen ondernomen voor een vlotte, correcte en volledige aanmelding.
Hier kan u een instructie-video bekijken.

Nieuwe aanmeldingen: maandag 31 mei om 08u30.

 1. U gaat naar de website van De Passer: www.de-passer.be
   
 2. U klikt op de knop ‘AANMELDEN’.

  Indien dit niet lukt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met De Passer op de nummers +32 (0) 477 80 38 74 of +32 (0) 477 80 02 58.
  Deze telefoonnummers zijn enkel bereikbaar tijdens de aanmeldingsperiode.

   
 3. U duidt aan voor welke voorrangsgroep u aanmeldt.
   
 4. U vult uw naam en email-adres in.

  Gelieve een vaak gecontroleerd email-adres te gebruiken. Verdere communicatie over de aanmelding zal via dit opgegeven email-adres gebeuren!
   
 5. Indien u niet over een persoonlijk email-adres beschikt, sturen wij de gegevens omtrent de aanmelding aangetekend naar het adres dat u opgeeft bij de leerling.
   
 6. U vult volgende gegevens in:

  INFORMATIE LEERLING
  • Rijksregisternummer van de leerling (= 11 cijfers, staat op identiteitskaart en begint met omgekeerde geboortedatum)
   Indien u geen Belg bent, vinkt u het vakje ‘Geen Belg’ aan.
  • Naam en voornaam van de leerling.
  • Adres van de leerling.
    
  LEERJAAR + STUDIERICHTING
  • U klikt op het gewenste leerjaar.
  • U krijgt een hele rij studierichtingen te zien. U klikt op de studierichting van uw keuze.

   Verdere info over de verschillende studierichtingen in De Passer vindt u via de website www.onderwijskiezer.be, via de website www.de-passer.be of via uw CLB-medewerker.
    
  INFORMATIE OUDERS / VOOGD
  • Voor gescheiden ouders waarvan één ouder de aanmelding doet: is er goedkeuring van de andere ouder tot keuze voor onze school?' Dit is noodzakelijk om tot een rechtsgeldige inschrijving te komen!
  • Naam en voornaam van ouder / voogd1 Contactgegevens ouder/voogd 1: telefoonnummer.
  • Naam en voornaam van ouder / voogd 2 Contactgegevens ouder / voogd 2: telefoonnummer!
   Opgelet: alle vakjes met een * dienen verplicht ingevuld! Dit kan ook met ‘geen’ of ‘niet van toepassing’.
    
  BEGELEIDING LEERLING
  • In het bezit van verwijsbrief van het huidig CLB naar ‘BUitengewoon Secundair Onderwijs Opleidingsvorm OV 4 met Type 9? (= BuSO De Passer biedt het programma van het ‘gewone’ secundair onderwijs aan, maar dan met autisme-vriendelijke doelstellingen en ondersteuning) Er is een verwijsbrief nodig op de dag van de effectieve inschrijving.
    
 7. U vinkt de bevestiging aan dat u de gegevens correct en waarheidsgetrouw hebt ingevuld.
  Het opzettelijk verstrekken van foutieve gegevens leidt tot het nietig verklaren van de aanmelding en de inschrijving die daaruit volgt!
   
 8. U klikt op ‘Verzenden’.
   
 9. U krijgt een melding dat de aanmelding succesvol werd doorgestuurd.
   
 10. U ontvangt een e-mail naar het e-mail adres van de invuller, met daarin alle gegevens die u op het aanmeldingsdossier heeft ingevuld.

Indien gewenst, kunt u de verstrekte gegevens achteraf ook opvragen in De Passer.
Alle door u verstrekte gegevens worden behandeld in het kader van de onderhavige privacy (AVG) wetgeving.


samen

maatwerk

passie

plus

plezier