Visie

De Passer is een warme school voor normaal- tot hoogbegaafde leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS).
In De Passer bieden we maatwerk en staan de leerlingen centraal.

De visie van De Passer omschrijft een samen-verhaal. Om de leerlingen maximaal te laten groeien, wordt daarbij gebruik gemaakt van de expertise van elke betrokkene. Op basis van de leerlingen hun behoeften, sterktes en situatie wordt een gepast aanbod op maat geformuleerd.

Er wordt naar gestreefd dat de leerlingen naar hun volgende stap kunnen evolueren met een gezonde dosis zelfredzaamheid. Er wordt tevens ingezet op leer- en werkplezier, waarbij niet alleen oog is voor het welbevinden van de leerlingen maar ook dat van het personeel. Het delen van passie en kennis is een belangrijk onderdeel van ons professioneel kader.


samen

maatwerk

passie

plus

plezier