aanmelding

Welke documenten moet ik op voorhand verzamelen?

Ingediend door ederoo op

- adres van de leerling;

- telefoonnummer/e-mailadres van een ouder;

- rijksregisternummer;

- precies jaar en studierichting;

- akkoord van beide ouders om zich aan te melden in De Passer (dit hoeft niet als de voogdij helemaal bij 1 ouder zit en/of er contactverbod is);

- bewijs van CLB dat men bezig is met het opmaken van een M-verslag.

Wat als er geen plaats meer is in de Passer?

Ingediend door ederoo op

Meld u zeker aan om uw zoon/ dochter te laten registreren op onze registers ook al zijn er op dit moment 0 vrije plaatsen! Indien u niet geregistreerd staat, kunnen wij u ook niet contacteren indien er een plaats vrijkomt. Plaatsen die vrijkomen, worden tot en met minimaal de vijfde schooldag van oktober ingevuld volgens de chronologie van de lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen!

Is er nog plaats in de Passer?

Ingediend door ederoo op

Een schoolbestuur kan het aantal leerlingen bepalen, rekening houdend met de materiële omstandigheden of pedagogisch-didactische overwegingen = capaciteit. Enkel de capaciteit meedelen geeft een vertekend beeld van de kans op inschrijving daarom wordt naast de capaciteiten ook de vrije plaatsen weergegeven.

Een vrije plaats = een plaats die vrijgegeven wordt voor inschrijving waardoor ouders en leerlingen een zicht hebben op de kans dat ze hun kind effectief kunnen inschrijven.

Abonneer op aanmelding

samen

maatwerk

passie

plus

plezier