Studierichtingen

Hier vindt u een overzicht van alle studierichtingen die De Passer aanbiedt.
Opgelet, de links zijn pdf-bestanden die openen in een nieuw venster.

1ste graad

1 A
1 B

Gemoderniseerde 2de graad

Met de modernisering zijn er vanaf de 2de graad 3 finaliteiten waaruit je kan kiezen: doorstroomfinaliteit, dubbele finaliteit, arbeidsmarktfinaliteit.

Je zou dit de einddoelen van het secundair onderwijs kunnen noemen.

Doorstroom = verder studeren (academische en professionele bachelor)
Dubbel = aan de slag of verder studeren (professionele bachelor of graduaatsopleiding)
Arbeidsmarkt = aan de slag of bijkomende specialisatie

In De Passer bieden we richtingen aan binnen de volgende domeinen: STEM, Kunst & Creatie, Economie & Organisatie, Maatschappij & Welzijn en domein overschrijdend.

DOMEIN

DOORSTROOMFINALITEIT

DUBBELE FINALITEIT

ARBEIDSMARKTFINALITEIT

Domeinoverschrijdend

Domeingebonden

STEM

Natuurwetenschappen

Technologische wetenschappen

Biotechnieken

Elektriciteit

Biotechnische wetenschappen *

Elektromechanische technieken

Kunst & creatie

 

Architecturale en beeldende kunst

Decor & etalage

Humane wetenschappen

Grafische technieken

Economie & organisatie

 

Bedrijf & organisatie

Organisatie & logistiek

Maatschappij & welzijn

Maatschappij & welzijnswetenschappen *

 

Zorg & welzijn

* onder voorbehoud van voldoende leerlingenaantal

3de graad


samen

maatwerk

passie

plus

plezier