Is er nog plaats in de Passer?

Ingediend door ederoo op

Een schoolbestuur kan het aantal leerlingen bepalen, rekening houdend met de materiële omstandigheden of pedagogisch-didactische overwegingen = capaciteit. Enkel de capaciteit meedelen geeft een vertekend beeld van de kans op inschrijving daarom wordt naast de capaciteiten ook de vrije plaatsen weergegeven.

Een vrije plaats = een plaats die vrijgegeven wordt voor inschrijving waardoor ouders en leerlingen een zicht hebben op de kans dat ze hun kind effectief kunnen inschrijven.

Link: Capaciteit en vrije plaatsen schooljaar 2024-2025.pdf

 

Volgorde
6
Categorie

samen

maatwerk

passie

plus

plezier