Laptop project

Als school buitengewoon gewoon onderwijs weten we dat het om de toekomst van onze leerlingen draait. Daarom schuwen we de digitale toekomst niet en gaan we ervoor dat iedere leerling over een eigen laptop beschikt. We streven hierbij de digitale competenties na die onze minister van onderwijs voorop stelt. Daarbij staan DIGITALE GELETTERDHEID en NIEUWE MEDIA WIJSHEID centraal. In alle klasruimtes is er bovendien een snelle draadloze internetverbinding beschikbaar!

De Passer maakt géén winst op de laptops, maar boekt wel LEERwinst bij de leerlingen! Instappen in het laptopproject kan via onze externe hardware partner Signpost, die zich bezig houdt met het aanbieden van computermateriaal, terwijl Academic Software voor een zéér voordelige prijs Office- & Adobe-pakketten aanbiedt.

Waarom een laptop project?

 • Steeds meer lespakketten die met de laptop werken.

 • Daarnaast willen wij onze leerlingen extra competenties meegeven:

  • Vertrouwdheid met de nieuwe media wijsheid en digitale geletterdheid.

  • Een pedagogische visie die gekend is door iedereen die zich inschrijft bij De Passer.

 • Leerlingen kunnen eenvoudiger thuis en op internaat samenwerken aan oefeningen met medeleerlingen (de fysieke afstand is geen hindernis meer).

 • Doordat iedereen een laptop heeft, krijgt elke leerling identieke mogelijkheden (bv. leerlingen met computermateriaal t.o.v. leerlingen zonder computermateriaal thuis).

 • Hetzelfde “De-Passer”-toestel voor iedereen!

De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen.

Deze keuze komt voort uit enkele bedenkingen:

 • Bij een defect snel kunnen werken met een vertrouwd reservetoestel garandeert een continue lesverloop, wat uiterst belangrijk is in een les, bij een toets of een examen.

 • Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.

 • Geen afgunst tussen leerlingen.

 • Hulp van de school uit bij computerproblemen.

Garantie

 • 4-jaar NextBusDayOnSite: reparatie binnen de 1 à 2 werkdagen (hardware). Bij problemen tijdens de vakanties, kan u de leverancier rechtstreeks contacteren en komt er een technieker bij u thuis langs om het toestel te herstellen (hardware).

 • Schade door normaal gebruik, wordt kosteloos hersteld.

 • Schade buiten garantie (bv. door vallen/glasbreuk) wordt met een maximumkost van € 39 hersteld.

 • Reservetoestellen zijn voorradig.

Opmerkingen

Deze laptops zijn NIET geschikt voor gamen.

In de mate van het mogelijke bieden we bij software problemen (die dus niet onder de garantie vallen) ondersteuning vanuit de school. Bij problemen door oneigenlijk gebruik (bv. het downloaden van illegale software/games) is het mogelijk dat een herinstallatie van Windows, met verlies van alle documenten en geïnstalleerde softwarepakketten, nodig is.

Na de loopduur van 4 jaar kan je ervoor opteren om de garantie & ondersteuning verder te huren voor 8 euro per maand.

Welk type laptop?

Op de webshop kan je kiezen uit 2 modellen van laptops.

Hoewel je volledig vrij bent in jouw keuze, adviseren we wel het meest performante toestel voor de richtingen Engineering, ICT en de grafische afdelingen. Deze studierichtingen vragen meer performantie van een laptop omdat ze andere software nodig hebben.

Het financiële luik

Er zijn twee mogelijkheden om in het project te stappen: kopen of huren

Meer info kan je vinden op de webshop:

https://byod-shop.signpost.eu/?id=2442397048

Heeft u nog verdere vragen, contacteer dan laptopproject@de-passer.be 

Nabestellen van accessoires

Is uw zoon / dochter de oplader kwijt? Of wenst u gewoon voor het gemak een extra oplader of een andere accessoire te bestellen?

https://accessoires.academicshop.eu/


samen

maatwerk

passie

plus

plezier