FAQ

Veel gestelde vragen waar we graag een antwoord op bieden.

De aanmelding gebeurt altijd elektronisch Het elektronische aanmeldingsformulier wordt pas zichtbaar op het moment van de aanmeldingen. Om u te kunnen voorbereiden vindt u een voorbeeld via deze link. (Het heeft geen zin om dit voorbeeldformulier in te vullen, dit is enkel een voorbeeld!)

Vraag 4 ivm de voorrangsgroep is enkel van toepassing op de aanmeldingsdatum van de voorrangsgroepen.

 

De opendeurdag vindt plaats op de eerste zaterdag van februari.

Dit schooljaar is dat op 3 februari 2024.

  • Uw zoon/dochter heeft een verslag M-decreet nodig. Dit verslag wordt opgemaakt door het CLB van de huidige school van uw zoon/dochter. Indien een CLB bezig is met het verslag is een verwijsbrief van het huidig CLB nodig op de dag van de effectieve inschrijving.
  • Indien uw zoon/dochter wil starten in de A-stroom is een getuigschrift van het lager onderwijs nodig. Indien er twijfel is, of het getuigschrift behaald zal worden, dan neem je contact op met de huidige school.
  • Indien uw zoon/dochter wil starten in de B-stroom is geen getuigschrift van het lager onderwijs nodig.
  1. BEKIJK DIT FILMPJE: https://www.youtube.com/watch?v=K5vhfx_kqFA
  2. U neemt contact op met de huidige school en CLB om te melden dat u uw zoon/dochter wilt inschrijven in De Passer. Zij kunnen u verder helpen met het Verslag M-decreet dat noodzakelijk is voor een inschrijving in De Passer.
  3. U meldt zich via het aanmeldingsformulier aan. U kunt het stappenplan gebruiken om correct aan te melden. Afhankelijk van de periode in het schooljaar, kijkt u hoe u moet aanmelden via 'wanneer kan ik aanmelden?'

U ontvangt een mail met leesbevestiging OF een aangetekend schrijven waarin vermeld zal staan of uw aanmelding gunstig (?) of ongunstig (?) is.

Aanmelding = via het aanmeldingsformulier laat u weten dat u uw zoon/dochter wenst in te schrijven in De Passer. Uw aanmelding wordt geregistreerd in de registers.

Inschrijving = uw gunstig gerangschikte aanmelding zet u om in een inschrijving, door een afspraak te maken op school. Alle formulieren worden daar verder ingevuld zodat uw zoon/dochter een vlotte start kan maken.

DUS: U DIENT STEEDS EEN AANMELDING TE DOEN!

Ja, je meldt aan voor een jaar en een stroom (Doorstroomfinaliteit / Dubbele finaliteit / Arbeidsfinaliteit).

Valt uw kind in onderstaande categorie?

  • Broers/zussen van leerlingen uit De Passer
  • Kinderen van het personeel van De Passer
  • Leerlingen van MPIGO De Kaproenen

dan behoor je tot de voorrangsgroep.

Klik hier om de tijdlijn van de aanmeldingen te bekijken.

Aanmelden = Elektronisch aanmelden op een van bovenstaande data.

Inschrijven = indien uw aanmelding gunstig gerangschikt is, kunt u een afspraak maken om op school uw aanmelding om te zetten in een inschrijving.

Een schoolbestuur kan het aantal leerlingen bepalen, rekening houdend met de materiële omstandigheden of pedagogisch-didactische overwegingen = capaciteit. Enkel de capaciteit meedelen geeft een vertekend beeld van de kans op inschrijving daarom wordt naast de capaciteiten ook de vrije plaatsen weergegeven.

Een vrije plaats = een plaats die vrijgegeven wordt voor inschrijving waardoor ouders en leerlingen een zicht hebben op de kans dat ze hun kind effectief kunnen inschrijven.

Link: Capaciteit en vrije plaatsen schooljaar 2024-2025

 

Meld u zeker aan om uw zoon/ dochter te laten registreren op onze registers ook al zijn er op dit moment 0 vrije plaatsen! Indien u niet geregistreerd staat, kunnen wij u ook niet contacteren indien er een plaats vrijkomt. Plaatsen die vrijkomen, worden tot en met minimaal de vijfde schooldag van oktober ingevuld volgens de chronologie van de lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen!

Mijn inschrijving is definitief indien u, bij een afspraak op school, alle formulieren hebt ingevuld en getekend. U ontvangt een document gerealiseerde inschrijving waarin de inschrijving van uw zoon/dochter op bevestigd staat.

  Neen, dit kan pas in de loop van het schooljaar voordien.

Voor de elektronische aanmeldingen hanteren we 2 ordeningscriteria: 80% chronologie en 20% toeval d.w.z. dat de vrije plaatsen 80% volgens chronologie worden ingevuld. De overige 20% worden via een loting ingevuld. De betrokken ouders worden uitgenodigd om de loting bij te wonen.

- adres van de leerling;

- telefoonnummer/e-mailadres van een ouder;

- rijksregisternummer;

- precies jaar en studierichting;

- akkoord van beide ouders om zich aan te melden in De Passer (dit hoeft niet als de voogdij helemaal bij 1 ouder zit en/of er contactverbod is);

- bewijs van CLB dat men bezig is met het opmaken van een M-verslag.

Indien u geen antwoord op uw vraag heeft kunnen terugvinden, neemt u contact op met katrien.top@de-passer.be


samen

maatwerk

passie

plus

plezier