De Passer

onze visie De Passer

Buitengewoon Secundair onderwijs voor jongeren met ASS

De Passer is een school die opleidingsvorm 4 (OV4) type 9  aanbiedt.

Deze opleidingsvorm is een vorm van buitengewoon onderwijs. OV4 verwijst naar het nastreven van de leerplandoelstellingen van ASO, KSO, TSO en BSO van het gewoon onderwijs. Type 9 verwijst naar de diagnose autismespectrumstoornis (ASS).

Voor OV4 gelden dezelfde eindtermen en leerplannen van het reguliere secundair onderwijs. Echter zijn de omkadering en begeleiding sterk aangepast aan de problematiek van jongeren met ASS.

Leerlingen die in aanmerking komen voor deze onderwijsvorm zijn normaal- tot hoogbegaafd en kregen de diagnose ASS en ontvingen een M-verslag OV4T9 dat door het CLB werd uitgereikt en hen toegang verschaft tot deze onderwijsvorm.

Na het secundair onderwijs kan de leerling verder studeren in het hoger onderwijs of integreren in het reguliere leef- en arbeidsmilieu.

 

 

 


samen

maatwerk

passie

plus

plezier