Aanmelding De Passer schooljaar 2022-2023.

Via dit formulier kan u uw zoon / dochter aanmelden voor het schooljaar 2022-2023.

Na het aanmelden ontvangt u een e-mail met een overzicht van de door u verstrekte gegevens.
Let op, check zeker ook uw ongewenste mail (SPAM) indien u geen bericht ontving!

Let wel: er kan slechts één aanmelding per leerling worden gedaan!

Bij problemen tijdens het aanmelden, contacteert u de school op +32 (0)50 800 079.

Alle informatie omtrent loting, gunstig/ongunstige aanmelding wordt via mail gecommuniceerd. Indien er geen mailadres is, zijn we genoodzaakt om via aangetekend schrijven te communiceren, waardoor de communicatie vertraagd is.
Indien u geen persoonlijk mailadres heeft, laat dan dit veld leeg en vink vraag 3.1 aan.
3.1 Vink aan indien van toepassing.

Informatie leerling


Het rijksregisternummer bestaat uit 11 cijfers en vindt u aan de achterzijde van de identiteitskaart. Geef het nummer in zonder leestekens.
Indien u geen Belg bent, vinkt u het vakje ‘Geen Belg’ aan
4.1. Geen belg.
7. Welk jaar?
Na het kiezen van het jaar kan je een studierichting kiezen.
8. 1ste jaar
9. 2de jaar
10. 3de jaar
11. 4de jaar
12. 5de jaar
13. 6de jaar

Informatie ouders


14. Voor gescheiden ouders waarvan één ouder de aanmelding doet: is er goedkeuring van de andere ouder tot keuze voor onze school?

Begeleiding leerling


19. Is er een verwijsbrief van het huidig CLB naar buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 type 9?
20: Ik verklaar dat ik de gegevens correct en waarheidsgetrouw heb ingevuld.

samen

maatwerk

passie

plus

plezier